1. BANRISK - Finał 2015


Członkowie SKN Pecunia Moderna, w tym: Magdalena Piątkowska, Dagmara Pawełkiewicz, Maciej Bogacz, Jan Barański oraz Marcin Doliwka, przez ponad 5 miesięcy brali udział w konkursie BANRISK – Liga Akademicka, organizowanym przez Warszawski Instytut Bankowości we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim. Konkurs ten ma charakter szkolenia o charakterze zawodowym, w warunkach rywalizacji konkursowej, z wykorzystaniem gry symulacyjnej z zakresu zarządzania finansowego bankiem Banrisk – The Stanford Game. Warto zaznaczyć, że gra została opracowana na Uniwersytecie Stanford w USA.

Zespół Pecunia Moderna, wcielając się w rolę zarządu banku, którego prezesem był Maciej Bogacz, na koniec gry osiągnął cenę akcji wynoszącą 159,3$ (do zwycięstwa zabrakło zaledwie 12,1$), dzięki czemu zajął 3 miejsce w tym prestiżowym konkursie, czego serdecznie gratulujemy i liczymy na dalsze sukcesy!


2. Finał konkursu "Finansomania"Zakończył się Konkurs Wiedzy o Finansach "Finansomania". W ostatecznej rozgrywce - Wielkim Finale, każdy z finalistów odpowiadał na trzy wylosowane pytania. Kapituła Konkursu, składająca się w większości z przedstawicieli Rady Finansów oraz świata nauki, oceniała wartość merytoryczną oraz sposób wypowiedzi. Zwieńczeniem wydarzenia była Gala Finałowa, podczas której ogłoszono wyniki konkursu. Ponadto dr Łukasza Machurę z Zakładu Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach wygłosił wykład pt.„Metody fizyki dla rynków finansowych”.

W wyniku zmagań niemal 600 uczestników, wyłoniony został Finansomaniak Roku! Oto lista zwycięzców oraz pozostałych finalistów (w kolejności alfabetycznej) pierwszej edycji „Finansomanii”:
1. Maciej Zając
2. Iwona Flaga
3. Mateusz Kozak
4. Natalia Błażejewska
5. Bartosz Charzyński
6. Dominika Hermann
7. Wojciech Kościelak
8. Łukasz Nitschke
9. Michał Pietrzak
10. Aleksandra Rabczun

Wszystkim finalistom przyznano nagrody – łączna suma nagród wyniosła ponad 20 000 zł.

„Finansomania” to konkurs, który powstał z inicjatywy Rady Finansów, działającej na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Konkurs organizowany jest przez koła katedr: Finansów Publicznych, Polityki Pieniężnej i Rynków Finansowych, Ubezpieczeń oraz Pieniądza i Bankowości. Funkcję Koordynatora Konkursu piastuje dr Tomasz Gabrusewicz, funkcję Przewodniczącej Kapituły Konkursu sprawuje dr hab. Kamilla Marchewka–Bartkowiak, prof. nadzw. UEP, natomiast Sekretarzem Konkursu jest Jan Barański. Wielki Finał poprzedzały dwie rundy eliminacyjne.


3. Wyróżnienie dla Katedry
Podczas spotkania strategicznego Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Katedra Teorii Pieniądza i Polityki Pieniężnej otrzymała wyróżnienie za znalezienie się wśród 10 najbardziej wszechstronnych katedr UEP wg rankingu strategicznego katedr za rok akademicki 2013/2014.
Jest to ogromne wyróżnienie dla całego zespołu Katedry, odzwierciedlające nasz trud i wysiłek włożony w codzienną pracę.
Dziękujemy!!!