Stypendium Doktoranckie Fundacji NBP dla mgra Marcina Flotyńskiego


Program Naukowych Stypendiów Doktoranckich Fundacji NBP


Z ogromną przyjemnością informujemy, że Doktorant Katedry Polityki Pieniężnej i Rynków Finansowych –
mgr Marcin Flotyński został stypendystą Programu Naukowych Stypendiów Doktoranckich Fundacji Narodowego Banku Polskiego w roku akademickim 2015/2016. Stypendium zostało przyznane w tej edycji jedynie ośmiu osobom z kraju, na okres 10 miesięcy.

Program Naukowych Stypendiów Doktoranckich Fundacji NBP adresowany jest do wszystkich uczestników studiów doktoranckich organizowanych przez polskie uczelnie publiczne i Polską Akademię Nauk, którzy specjalizują się w ekonomii i/lub finansach.

Celem Programu jest zachęcenie wybitnych studentów do kontynuowania studiów na poziomie doktorskim i pogłębiania wiedzy z zakresu ekonomii i finansów, a tym samym przyczynienie się do rozwoju młodego pokolenia naukowców. Fundatorem Programu jest Fundacja Narodowego Banku Polskiego, a jego Realizatorem Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości.

W edycji 2015/2016 Narodowy Bank Polski wyróżnił ośmiu stypendystów z sześciu uczelni w Polsce: Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu(2), Uniwersytetu Warszawskiego(1), Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie(1), Uniwersytetu w Białymstoku(1), Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie(2) oraz Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu(1). Aplikacji do programu było wielokrotnie więcej niż liczba przyznanych stypendiów.