1. Prof. dr hab. Wiesława Przybylska-Kapuścińska, prof. zw. UEP - członkiem Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów


Z ogromną przyjemnością i satysfakcją, pragniemy poinformować, że prof. dr hab. W. Przybylska-Kapuścińska - Kierownik Katedry Polityki Pieniężnej i Rynków Finansowych, została po raz kolejny wybrana, do pełnienia funkcji
Członka Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów, w dziedzinie nauk ekonomicznych (dyscyplina naukowa: finanse), kadencja 2017-2020.
Jest to ogromne wyróżnienie,w związku z czym serdecznie gratulujemy Pani Profesor!!!
Przy okazji, życzymy kolejnych sukcesów, zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym

Pracownicy i doktoranci Katedry.
2.Stypendia dla doktorantów Katedry


Z wielką radością przyjęliśmy informację, że doktoranci Katedry Polityki Pieniężnej i Rynków Finansowych, w tym:

  • mgr Zuzanna Czekaj
  • mgr Katarzyna Włosik
  • mgr Marcin Flotyński
  • mgr Piotr Zygmanowski
otrzymali stypendia dla najlepszych doktorantów Wydziału Ekonomii, w roku akademickim 2016/2017.
Stypendia przyznawane są na podstawie aktywności publikacyjnej (publikacje w j. polskim i in.), w tym wystąpienia na konferencjach.

Dodatkowo, mgr Marcin Flotyński, mgr Piotr Zygmanowski oraz mgr Katarzyna Włosik, otrzymali stypendia projakościowe, przyznawane za aktywność naukową i dydaktyczną.
Uprawnienie do otrzymania tego stypendium przysługuje nie więcej niż 30% najlepszych doktorantów na poszczególnych latach studiów doktoranckich.

Serdecznie Wam gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów!!!