1. Prof. Wiesława Przybylska-Kapuścińska - członkiem Komitetu Nauk Ekonomicznych PAN


Z ogromną przyjemnością pragniemy poinformować, że prof. dr hab. Wiesława Przybylska-Kapuścińska, prof. zw. UEP (Kierownik Katedry Polityki Pieniężnej i Rynków Finansowych/WE), została członkiem Komitetu Nauk Ekonomicznych PAN, na kadencję 2016-2019.

KNE to jednostka organizacyjna Polskiej Akademii Nauk, jej działalność służy rozwojowi, promocji, integracji i upowszechnianiu nauki oraz przyczynia się do rozwoju edukacji i wzbogacania kultury narodowej.

Do zakresu działania Komitetu Nauk Ekonomicznych zalicza się obszary tematyczne, obejmujące: ogólną teorię ekonomiki, historię myśli ekonomicznej, problematykę funkcjonowania i rozwoju gospodarki krajów Europy Środkowej i Wschodniej.

Serdecznie gratulujemy!!!2. Katedra Polityki Pieniężnej i Rynków Finansowych wśród 3 najbardziej wszechstronnych Katedr Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu


Z ogromną satysfakcją  przyjeliśmy informację o wyróżnieniu naszej Katedry, podczas spotkania strategicznego, które miało miejsce w dniu 13 maja 2016 r.. Według siedmio-letniego rankingu, wyróżnione zostały jedynie 3 katedry, jako najbardziej wszechstronne.

Jest to dla nas ogromna nagroda za trud, jaki wkładamy w codzienną pracę i wysiłek, będący zasługą całego zespołu.

Mamy nadzieję, że to wyróżnienie doda nam sił i motywacji na kolejne lata, a nasza praca będzie nadal owocować tego typu wyróżnieniami.

Dziękujemy!!!


3. Wykład otwarty na temat "Rola rachunkowości w zrównoważonym rozwoju"


W dniu 24 maj 2016 o godz. 13.10 w audytorium A CEUE  dr Tomasz Gabrusewicz wygłosi wykład na temat "Rola rachunkowości w zrównoważonym rozwoju".

Zainteresowania badawcze dr T. Gabrusewicza koncentrują się na teorii rachunkowości, rachunkowości odpowiedzialności społecznej, etyki i odpowiedzialności w rachunkowości, nadzorze korporacyjnym. Dodatkowym kierunkiem badań, łączącym wcześniejsze jest rola rachunkowości w zrównoważonym rozwoju.

Adiunkt w Katedrze Polityki Pieniężnej i Rynków Finansowych, Właściciel Kancelarii Doradztwa Finansowego, twórca strategii rozwoju wielu przedsiębiorstw. Ekspert min. instytucji takich jak: European Federation of Accountants and Auditors for small and medium-sized enterprises (EFAA), Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji (PIIT), Stowarzyszenia Finansów i Rachunkowości na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju.

Autor, współautor i redaktor ponad 60 książek, artykułów, opracowań z zakresu rachunkowości i finansów.
 Serdecznie zapraszamy!!!