Aktualności

Maj 2017

Sukces Doktoranta UEP
Rozstrzygnięcie wyników konkursu na najciekawszy esej członków Akademii EFC + debata otwarcia Akademii EFC

Miło nam poinformować, iż esej mgra Marcina Flotyńskiego - Doktoranta z Katedry Polityki Pieniężnej i Rynków Finansowych - pt. "Brexit! Czy w Unii Europejskiej wzrosło ryzyko efektu domina?" wskazany został jako jeden z pięciu najciekawszych tekstów spośród wszystkich tegorocznych prac autorstwa członków Akademii EFC.

Esej Doktoranta wybrany został spośród ponad stu nadesłanych przez Uczestników Akademii EFC z Polski i z zagranicy. Selekcji dokonało sześcioosobowe Jury Konkursu pod przewodnictwem p. Małgorzaty O'Shaughnessy, Regional Managing Director, CEE, Visa Europe.

Mgr Marcin Flotyński wraz z czterema innymi Laureatami Konkursu weźmie udział w debacie otwarcia Akademii EFC dot. przyszłości Europy. Debata odbędzie się 4 czerwca br. w sali Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie. Poprowadzi ją dr Jacek Karnowski, Prezydent Miasta Sopotu.

W zainicjowanym w 2011 roku Europejskim Kongresie Finansowym corocznie udział bierze około 1300 przedstawicieli kadry zarządzającej biznesu, mediów, administracji państwowej, firm konsultingowych, naukowców, polityków, nadzorców i regulatorów. Kongres stanowi debatę o dobrych rozwiązaniach dla wspólnego sukcesu Polski i Unii Europejskiej. Jego celem jest również prezentacja polskiego punktu widzenia w międzynarodowych dyskusjach na temat rozwoju i bezpieczeństwa.

Akademia European Financial Congress 2017 jest częścią Europejskiego Kongresu Finansowego (który odbędzie się w dniach 5-7 czerwca 2017r.). Koordynowana jest przez Gdańską Akademię Bankową. Inicjatywa ta skierowana jest do młodych pracowników nauki i absolwentów z Polski oraz innych państw Unii Europejskiej. Celem Akademii EFC jest włączenie do debaty osób wyróżniających się osiąganymi wynikami, a również pomysłowością, aktywnością i zaangażowaniem. Akademia ma być realną platformą do debaty o przyszłości gospodarki Polski i UE.

Serdecznie gratulujemy Doktorantowi!