Udział dra Marcina Flotyńskiego w szkoleniu Problem-based learning (PBL) w Danii


Dr Marcin Flotyński ukończył szkolenie z zakresu nowoczesnych metod nauczania, które odbyło się w dniach 24-27.04.2019 r. w Aalborgu w Danii w the Aalborg Centre for Problem Based Learning in Engineering Science and Sustainability under the auspices of UNESCO. W ramach przygotowania do szkolenia przeprowadzono m.in. eksperymentalne zajęcia dydaktyczne z grupami studentów z Wydziału Zarządzania z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, podczas których wykorzystano metodę Problem-based learning. Rezultaty poprowadzonych w marcu zajęć omówione zostały w trakcie treningu zamykającego w kwietniu w Danii.
Szkolenie pt. Problem-based learning zostało zorganizowane jako część projektu „Podniesienie kompetencji dydaktycznych nauczycieli akademickich Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu”.