Obrona pracy doktorskiej mgr Karoliny Tury


W dniu 30 marca 2015 r. odbyła się publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską mgr Karoliny Tury, pt. Prognozowanie inflacji przez wybrane banki centralne, napisanej pod kierownictwem naukowym prof. Wiesławy Przybylskiej-Kapuścińskiej.
Serdecznie gratulujemy pozytywnego przebiegu obrony i uzyskania stopnia naukowego - doktora nauk ekonomicznych.