Aktualności

marzec 2016

Doktoranci Katedry zakwalifikowani do grona członków Akademii European Financial Congress 2016Z prawdziwą przyjemnością informujemy, że Doktoranci Katedry: mgr Marcin Flotyński oraz mgr Marcin Bielicki pomyślnie przeszli kilkuetapową rekrutację i zostali wybrani na członka Akademii European Financial Congress koordynowanej przez Gdańską Akademię Bankową.
Inicjatywa Europejskiego Kongresu Finansowego skierowana jest do młodych pracowników nauki, studentów i absolwentów z Polski i innych państw Unii Europejskiej. Celem Akademii EFC jest włączenie do debaty osób wyróżniających się osiąganymi wynikami, a również pomysłowością, aktywnością i zaangażowaniem. Akademia ma być realną platformą do debaty o przyszłości gospodarki Polski i UE. Ma zaktywizować i zachęcić młode umysły do wkraczania na ścieżkę profesjonalnego rozwoju. Motywuje i inspiruje do podejmowania wyzwań oraz aktywnego kształtowania kariery zawodowej. Buduje świadomość, że rozwijanie indywidualnych kompetencji przyczynia się do rozwoju gospodarczego i społecznego własnego kraju oraz Europy.

W zainicjowanym w 2011 roku Europejskim Kongresie Finansowym, organizowanym przez Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową wspólnie z Bankiem Pekao S.A., Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie, NDI S.A. i PKN Orlen S.A., corocznie udział bierze około 1300 przedstawicieli kadry zarządzającej biznesu, mediów, administracji państwowej, firm konsultingowych, naukowców, polityków, nadzorców i regulatorów.
W ciągu dotychczasowych pięciu edycji Kongresu odbyło się ponad 180 debat skupiających się na czterech obszarach tematycznych:
- Bezpieczeństwo, stabilność i rozwój rynków finansowych
- Zarządzanie wartością przedsiębiorstw
- Zrównoważony rozwój infrastruktury
- Wyzwania dla rozwoju rynku kapitałowego

Kongres stanowi debatę o dobrych rozwiązaniach dla wspólnego sukcesu Polski i Unii Europejskiej. Jego celem jest również prezentacja polskiego punktu widzenia w międzynarodowych dyskusjach na temat rozwoju i bezpieczeństwa. Szczególnym wyróżnikiem Europejskiego Kongresu Finansowego jest jego praktycystyczny charakter. Poprzez Rekomendacje ogłaszane na zakończenie obrad, Kongres nie tylko identyfikuje najbardziej aktualne wyzwania pojawiające się przed współczesną gospodarką, ale również wskazuje praktyczne rozwiązania w obszarach najważniejszych dla wspólnego rozwoju gospodarki Polski i Unii Europejskiej.

Serdecznie gratulujemy doktorantom i życzymy udanej debaty podczas VI Europejskiego Kongresu Finansowego w Sopocie w dniach 13-15 czerwca.