Z wielką satysfakcją informujemy, że mgr Marcin Bielicki (doktorant dr hab. Katarzyny Perez, prof. nadzw. UEP) otrzymał stypendium doktorskie Narodowego Centrum Nauki, w ramach Konkursu ETIUDA 7.


Konkurs skierowany jest do osób nieposiadających stopnia naukowego doktora, które wykazują się sukcesami w działalności naukowej i mają otwarty przewód doktorski.


W jego ramach mgr Marcin Bielicki otrzyma 11-miesięczne stypendium na przygotowanie pracy doktorskiej pt. „Pomiar efektywności publicznych funduszy venture capital” oraz odbędzie 4-miesięczny staż w renomowanym holenderskim ośrodku Rotterdam School of Management.


Serdecznie gratulujemy Doktorantowi!!!