1. Nagrody Rektora za działalność organizacyjną dla pracowników Katedry


Z radością informujemy, że JM Rektor UEP przyznał w tym roku nagrodę za działalność organizacyjną (za rok 2018) następującym pracownikom naszej Katedry:
  •  dr hab. Kamilli Marchewce - Bartkowiak, prof. nadzw. UEP za wzorowe pełnienie funkcji dziekana,
  •  dr hab. Katarzynie Perez, prof. nadzw. UEP za współorganizację konferencji ICOFEP 2018.


2. Nagroda dla dra Marcina Flotyńskiego – za najlepszą pracę doktorską w konkursie BFG

 

Mamy przyjemność poinformować, że Jury Konkursu na najlepsze prace licencjackie, magisterskie i doktorskie z zakresu systemów gwarantowania depozytów, restrukturyzacji lub uporządkowanej likwidacji instytucji finansowych, infrastruktury regulacyjnej systemu finansowego, problematyki bezpieczeństwa finansowego banków oraz stabilności finansowej, po zapoznaniu się z rozprawą doktorską  pt. „Wpływ makroostrożnościowej regulacji płynności długoterminowej na stabilność banków komercyjnych w Polsce” postanowiło przyznać dr. Marcinowi Flotyńskiemu Nagrodę Prezesa Zarządu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego za najlepszą pracę doktorską. 

Rozprawa doktorska została przygotowana w Katedrze Polityki Pieniężnej i Rynków Finansowych pod kierownictwem naukowym prof. zw. dr hab. Wiesławy Przybylskiej-Kapuścińskiej (promotor) i dr Doroty Wiśniewskiej (promotor pomocniczy).


Bardo się cieszymy i serdecznie gratulujemy naszym pracownikom!