Z ogromną satysfakcją informujemy,

iż w roku 2017, 

Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, 

przyznał pracownikom katedry, następujące nagrody:


  1. Nagroda indywidualna I stopnia dla prof. W. Przybylskiej-Kapuścińskiej za całokształt dorobku, Poznań 2017 r

  2. Nagroda indywidualna II stopnia Rektora UEP dla dr Klaudii Jarno za oryginalne i twórcze osiągnięcia naukowe w roku akad. 2016/2017 - za monografię pt. „Carbon funds in climate policy”, wyd. CedeWu Sp. z o.o., Poznań 2017 r.

  3. Nagroda indywidualna II stopnia Rektora UEP dla dr Hanny Kołodziejczyk za oryginalne i twórcze osiągnięcia naukowe w roku akad. 2016/2017 - za monografię pt. „Kurs walutowy. Kryzys i polityka monetarna”, wyd. CedeWu Sp. z o.o., Poznań 2017 r.

  4. Nagroda zespołowa II stopnia JM Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, dla mgr inż. Anny Kluczyńskiej za wyróżniającą się pracę na rzecz UEP w roku akademickim 2016/2017