Uczymy już od 35 000 dni
Aktualności

Nowa publikacja dra Marcina Wiśniewskiego


Obligacje w finansowaniu zadań publicznych - mechanizmy tradycyjne i nowoczesne

 

Niniejsza monografia stanowi pierwsze polskojęzyczne opracowanie przedstawiające obligacje jako sposób finansowania zadań publicznych. Autor prezentuje je w sposób całościowy - z punktu widzenia roli państwa w tym zakresie, ich znaczenia dla finansów publicznych, rynków finansowych i inwestorów, a także w kontekście współpracy sektora publicznego z sektorem prywatnym. Przedstawia tło historyczne i teoretyczne wykorzystywania obligacji jako formy finansowania zadań publicznych, jak również najbardziej aktualne i innowacyjne mechanizmy tworzone w tym zakresie. Podejmuje też rozważania na temat korzyści i zagrożeń związanych z nowymi modelami finansowymi w realizacji zadań publicznych oraz dokonuje oceny perspektyw ich rozwoju. Książka jest przeznaczona przede wszystkim dla osób, które interesują się szeroko pojętą tematyką obligacji oraz długu publicznego - zarówno teoretyków, jak i praktyków.

Galeria