Wiedza i Innowacje jako stymulanty wzrostu gospodarczego i rozwoju biznesu


Publikacja ma na celu ukazanie prac teoretycznych i badawczych w zakresie wiedzy i innowacji jako czynników wzrostu gospodarczego i rozwoju biznesu. Za udział w monografii przysługują punkty (5 pkt.) zgodnie z wymogami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Przyjmujemy prace od pracowników naukowych, doktorantów, studentów, przedsiębiorców, pracowników przedsiębiorstw i firm doradczych zgodne z zakresem tematycznym opisanym poniżej. Ustalono maksymalną liczbę 25 artykułów w monografii (decyduje kolejność zgłoszeń). Wysyłka publikacji do autorów nastąpi pod koniec marca, dzięki temu jeszcze w I kwartale 2019 r. będą mogli Państwo cieszyć się zwiększeniem osobistego dorobku naukowego. Z autorem pracy podpisywana jest umowa licencyjna na okres realizacji monografii (do końca marca 2019 roku). Publikacja zostanie również umieszczona w zbiorach Biblioteki Narodowej i Biblioteki Jagiellońskiej. Monografia zostanie wydana we współpracyz wydawnictwem naukowym ArchaeGraph.

Publikacja jest jednym z 4 etapów projektu European Business Alliance Forum – międzynarodowego projektu składającego się z konferencji biznesowej, monografii naukowej, raportu think – tankowego oraz wyjazdu studyjnego do instytucji finansowych we Frankfurcie nad Menem. Inicjatorem projektu EBAF jest stowarzyszenie studencko – absolwenckie współpracujące z Uniwersytetem Ekonomicznym w Poznaniu: Polish Entrepreneurship & Leadership Society.

Monografia ma na celu podsumowaniew sposób naukowy tez, zagadnień i tematów poruszonych podczas pierwszej edycji konferencji biznesowej European Business Alliance Forum, która odbyła się 14.04.2018 r. w hotelu Andersia w Poznaniu