Zachęcamy do wzięcia udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. Od teorii pieniądza do rynków finansowych, która odbędzie się w dniu 6 czerwca 2019 r. na terenie Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
Celem konferencji są rozważania nad polityką pieniężną i rynkiem finansowym w nowej gospodarce. Przedmiotem dyskusji będą działania instytucji kształtujących współczesną politykę pieniężną i rynki finansowe, które mogą w istotny sposób oddziaływać na podmioty gospodarcze w Polsce. W trakcie konferencji przewiduje się uczestnictwo oraz wystąpienia osobistości związanych z tą tematyką, których badania i poglądy zostaną przedstawione w monografii pod red. Wiesławy Przybylskiej-Kapuścińskiej i Katarzyny Perez pt. Studia ze współczesnej polityki pieniężnej i rynków finansowych, Wyd. CeDeWu, 2019. 
Konferencja wpisuje się w obchodzone przez Narodowy Bank Polski obchody 100-lecia powstania polskiego złotego. Jest też okazją do uczczenia 20-lecia funkcjonowania Katedry Polityki Pieniężnej i Rynków Finansowych, której założycielem i wieloletnim kierownikiem była prof. dr hab. Wiesława Przybylska–Kapuścińska obchodząca w tym roku jubileusz 50-lecia pracy naukowej.