W ramach 16 edycji konkursu NCN - PRELUDIUM - mgr Marcin Bielicki otrzymał dofinansowanie na projekt badawczy pt. Pre-inkubacja i pre-inkubatory przedsiębiorczości: zaktualizowana definicja i pierwsza klasyfikacja.
Celem projektu jest zaktualizowanie definicji pre-inkubacji i pre-inkubatorów przedsiębiorczości, stworzenie pierwszej na świecie klasyfikacji modeli pre-inkubacji oraz finalnie opracowanie rekomendacji dla Polski w zakresie możliwości wdrażania określonych modeli pre-inkubacji.
Projekt posiada charakter wielonarodowy i realizowany będzie we współpracy z naukowcami z Texas Christian University (USA), Oulu University of Applied Sciences (Finlandia) oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (Polska). Ponadto w projekcie zostaną wykorzystane wyniki badań wstępnych osiągniętych podczas staży naukowych realizowanych we wszystkich tych trzech instytucjach. 

Serdecznie gratulujemy naszemu Doktorantowi!