Uroczystość promocji doktorskich i habilitacyjnych za rok akademicki 2017/2018 odbyła się 12 października 2018 r. pod przewodnictwem JM Rektora prof. dr. hab. Macieja Żukowskiego, prof. zw. UEP. 

Dyplom doktora habilitowanego otrzymało 19 naukowców, dyplomy doktora nauk ekonomicznych wręczono 64 osobom, wśród których znalazł się nasz pracownik - dr Marcin Flotyński oraz doktoranci prof. dr hab. W. Przybylskiej-Kapuścińskiej - dr Izabela Chudzyńska i dr Piotr Bajak