1. Obrona pracy doktorskiej mgr Hanny Kołodziejczyk


W dniu 2 września 2016 r. odbyła się obrona pracy doktorskiej mgr Hanny Kołodziejczyk, pt. Efekty działań wybranych banków centralnych na kształtowanie się kursów walut Polski, Czech i Węgier, której promotorem była prof. dr hab. Wiesława Przybylska-Kapuścińska, prof. zw. UE. Członkowie Komisji Doktorskiej zgłosili pracę do wyróżnienia.