1. Nagroda dla mgra Marcina Rolskiego, za pracę magisterską, napisaną pod kierownictwem naukowym dr hab. Katarzyny Perez


Z ogromną przyjemnością informujemy, że mgr Maciej Rolski otrzymał pierwszą nagrodę w XI edycji Konkursu Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami na najlepsze prace magisterskie za pracę pt. Efektywność tradycyjnych i alternatywnych funduszy inwestycyjnych w Polsce, napisaną pod kierunkiem naukowym dr hab. prof. UEP Katarzyny Perez.
Warto dodać, że jest to pierwsza taka nagroda dla absolwenta naszej Uczelni od początku istnienia Konkursu IZFiA.
Serdecznie gratulujemy!


2. I miejsce w Konkursie Fundacji UEP na najlepszą pracę magisterską dla mgr. Marcina Flotyńskiego


Z ogromną przyjemnością informujemy, że mgr Marcin Flotyński (doktorant Katedry i WE), zajął I miejsce w XXI edycji Konkursu Fundacji UEP na najlepszą pracę magisterską, pt. „The influence of index options on the efficiency of stock portfolios created with multidimensional comparative analysis”, napisaną pod kierunkiem naukowym prof. W. Przybylskiej-Kapuścińskiej.
Do Konkursu zostały zgłoszone prace magisterskie przygotowane i obronione w roku akademickim 2012/2013 oraz 2013/2014, w ramach seminariów na studiach stacjonarnych, wieczorowych oraz niestacjonarnych wszystkich wydziałów Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Na konkurs wpłynęły aż 34 prace magisterskie, spośród których nagrodzone zostały tylko trzy.
Gratulujemy!!!