1. Udział mgra Marcina Flotyńskiego w szkoleniu "regular soft-skills course" w Kanadzie


Z ogromną przyjemnością pragniemy pochwalić się osiągnięciem mgra Marcina Flotyńskiego.

W dniach 6-19 września 2015 r., brał On udział w szkoleniu zorganizowanym w ramach programu Transformation.doc (opracowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego).

Szkolenie zostało zorganizowane w IVEY Business School - Western University w London, Ontario w centrum szkoleniowym Ivey Spencer Leadership Centre: http://www.iveyspencerleadershipcentre.com/

Program szkolenia jest skierowany do doktorantów i młodych pracowników nauki z polskich uniwersytetów i ośrodków badawczych. Ma na celu rozwinięcie kompetencji z zakresu przedsiębiorczości oraz umiejętności miękkich niezbędnych do współpracy z gospodarką, finansowanych w ramach projektu systemowego nr: POIG.01.01.03-00-001/08 „Wsparcie systemu zarządzania badaniami naukowymi i ich wynikami”, finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. W szkoleniu uczestniczyło w sumie 20 osób (doktorantów i post-doców) z różnych ośrodków badawczych z całej Polski. Zakres tematyczny obejmował zagadnienia związane przede wszystkim z:

- przedsiębiorczością,
- wprowadzaniem innowacji,
- współpracy świata nauki z biznesem,
- tworzenia nowych przedsięwzięć z wykorzystaniem wiedzy akademickiej,
- umiejętnościami przywódczymi w biznesie i w świecie nauki,
- start-up'ami,
- zarządzaniem.

Program miał na celu również wzmocnienie kompetencji z zakresu umiejętności miękkich niezbędnych do współpracy z gospodarką, takich jak m.in.:

- komunikacja międzykulturowa,
- networking,
- umiejętność pracy w zespole,
- kompetencje intelektualne i intrapersonalne,
- prezentacje,
- rozwiązywanie konfliktów,
- pobudzanie interdyscyplinarnego myślenia i działania - praca w interdyscyplinarnych grupach,
- realizowanie interdyscyplinarnych projektów,
- zarządzanie projektami badawczymi.

IVEY Business School używa różnych sposobów uczenia się dla swoich własnych programów, co obejmuje interaktywne wykłady, symulacje, action learning i szkolenia. Zajęcia prowadzone były głównie w formie dyskusji i case study - wymagały one dużego zaangażowania ze strony uczestników - częste były prace w grupach oraz prezentacje.


2. Obrona pracy doktorskiej mgr Klaudii Kaczmarek


W dniu 3 września br. (czwartek) o godz. 11:00, w sali 418 Gmachu Głównego, odbyła się obrona pracy doktorskiej mgr Klaudii Kaczmarek pt. Fundusze węglowe jako podmiot realizacjipolityki klimatycznej, napisanej pod kierunkiem naukowym dr hab.Kamilli Marchewki-Bartkowiak, prof. nadzw. UEP
Serdecznie gratulujemy Pani Doktor!!!