Otwarta konferencja pt. Współczesne wyzwania giełd – 16 maja 2017 r. (godz. 10:00-14:30)


Warsztaty z rynku kapitałowego - 12 maja 2015 r. w Auli (12:00-13:45)

Poprowadzi je Pan Filip Duszczyk, animator opcji na indeks S&P 500 na parkietach Chicago Board Options Exchange i Chicago Mercantile Exchange oraz kontraktów terminowych na indeks Dow Jones na Chicago Board of Trade. Absolwent University of Chicago. W 2014 r. dołączył do Zespołu Wdrożeń Produktowych GPW w Warszawie.

 

Konferencja naukowa pt. Career in eSupervision - 18 listopada 2014 r.


Warsztaty z rynku kapitałowego pt. ABC OPCJI - 29 maja 2014 roku w sali 111A (12:00-14:00)


Warsztaty dla studentów pt. Funkcjonowanie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie – teraźniejszość a przyszłość

12.04.2013 r.  w Auli UEP (12:00-13:45). Prowadzący: Pan Sebastian Siewiera- Szef Zespołu Finansowych Rynków Terminowych Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.


Cykl warsztatów dla studentów pt. „Instrumenty - inwestycje - strategie”

  • 8 marca 2012 r. - Spotkanie trzecie dotyczyć będzie tematyki walut w świetle tytułu przewodniego warsztatów. Odbędzie się ono w Auli UEP (12.15-14.00). Prowadzący:Andrzej Nowak - doradca inwestycyjny EFiX Dom Maklerski S.A.,Tomasz Marek - dyrektor działu zarządzania aktywami EFiX Dom Maklerski S.A.
    Wszystkich zainteresowanych zaprasza organizator przedsięwzięcia - E. Gruszczyńska-Brożbar, Katedra Teorii Pieniądza i Polityki Pieniężnej.
  • 15 grudnia 2011 r. - Spotkanie drugie dotyczyć będzie tematyki ETF, produktów strukturyzowanych i warrantów w świetle tytułu przewodniego warsztatów. Odbędzie się ono w Auli UE w Poznaniu (13,30-15,15). Prowadzący: Pan S. Siewiera, szef Zespołu Finansowych Rynków Terminowych Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Udział bezpłatny. Wszystkich zainteresowanych zaprasza organizator przedsięwzięcia - E. Gruszczyńska-Brożbar, Katedra Teorii Pieniądza i Polityki Pieniężnej.
  • 17 listopada 2011 r. - Spotkanie pierwsze dotyczyć będzie tematyki kontraktów terminowych i opcji, w świetle tytułu przewodniego warsztatów. Odbędzie się ono w Auli UE w Poznaniu (15:30-17:15). Prowadzący: Pan J. Przybył, specjalista z Zespołu Finansowych Rynków Terminowych Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Udział bezpłatny. Wszystkich zainteresowanych zaprasza organizator przedsięwzięcia- E. Gruszczyńska-Brożbar, Katedra Teorii Pieniądza i Polityki Pieniężnej.

Debata TEP i NBP "Inflacja rzeczywista a inflacja postrzegana. Problemy inflacyjne w spowalniającej gospodarce" - 1 grudnia 2011, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu


Konferencja naukowa "Współczesne wyzwania polityki finansowej" - 20 października 2011 r., Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu


Ogólnopolska konferencja "Polityka pieniężna w dobie kryzysu" z okazji 10-lecia Katedry Teorii Pieniądza i Polityki Pieniężnej - 26 listopada 2009, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu