Prawnik, absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, doktor nauk ekonomicznych Wydziału Ekonomii Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, ekspert w dziedzinie zarządzania ryzykiem i bankowości, analizy finansowej i strategicznej oraz restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw.

 

Zawodowo od 14 lat związany z Citihandlowy odpowiadający za decyzje kredytowe i zarządzanie portfelem kredytowym. Wykładowca akademicki i trener, a także wieloletni ekspert Ministra Rozwoju w zakresie oceny projektów inwestycyjnych finansowanych ze środków publicznych.