finanse, finanse publiczne, zarządzanie długiem publicznym (zarządzanie aktywami i pasywami), rynek finansowy (w tym papierów dłużnych), zarządzanie i nadzór w sektorze publicznym (w tym kontrola i audyt), polityka pieniężna, finanse Unii Europejskiej, rachunkowość sektora publicznego

 

Wypromowane prace doktorskie

1. Klaudia Kaczmarek (Jarno), rozprawa doktorska pt. Fundusze węglowe jako podmiot realizacji polityki klimatycznej, wrzesień 2015

2. Ireneusz Rosiek, rozprawa doktorska pt. Rola kontroli zarządczej w zarządzaniu jednostką samorządu terytorialnego - analiza na przykładzie gmin województwa kujawsko-pomorskiego, czerwiec 2016