Funkcje pełnione na Uczelni: 

Członek Rady Wydziału Ekonomii (2014-)

Kierownik Studiów Podyplomowych Master of Public Administration (2016- )
Kierownik Studiów Podyplomowych Finanse i Rachunkowość Budżetowa (2016- )


Komisje uczelniane

Członek Komisji Rektorskiej ds. Socjalnych - Podkomisja ds. Mieszkaniowych (2012-2016) 

Członek Komisji Rektorskiej ds. Kształtowania Jakości Edukacji - opracowanie procedur tworzenia studiów III st., 2009/2010

Członek Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej - Wydział Ekonomii, rekrutacja na studia dzienne na rok akad. 2008/2009

Członek Wydziałowej Komisji ds. Oceny Nauczycieli Akademickich (2016-2020)


Funkcje dydaktyczne

Osoba zaliczająca przedmiot Zajęcia Otwarte na kierunku Finanse i Rachunkowość (Wydział Ekonomii) na studiach stacjonarnych II stopnia


Komitety organizacyjne i rady programowe konferencji

Członek Komitetu Organizacyjnego Konferencji 1st International Conference on Finance and Economic Policy, Security of financial systems and economic policies in Europe and USA – changes and challenges, Poznań, 26-27 kwietnia 2017

Członek Rady Programowej Konferencji Strefa euro - stan i wyzwania, UEP i NBP, Poznań, 20-21 czerwca 2015 r.

Członek Komitetu Organizacyjnego Konferencji Naukowej Budżet zadaniowy - doświadczenia, konrtowersji i wyzwania, UEP, Poznań, 14 marca 2013 r.

Członek Komitetu Organizacyjnego Debaty o inflacji, UEP, NBP i TEP, Poznań, 1 grudnia 2011 r.

Członek Komitetu Organizacyjnego Konferencji Naukowej Współczesne wyzwania polityki finansowej - po kryzysie, przed kryzysem, UEP i TEP, Poznań, 20 października 2011 r.

Członek Komitetu Organizacyjnego Konferencji Katedr Finansowych, O nowy paradygmat finansów, UEP, Poznań, 30 czerwca - 2 lipca 2010 r.


Funkcje pełnione poza Uczelnią: 

Członek Polskiego Stowarzyszenia Finansów i  Bankowości - od 2007 r.