1. Zastosowanie modelu drzewa trójmianowego do wyceny opcji menedżerskich, w: Przegląd Statystyczny 4/2010, s. 88-104
 2. Przekuwanie kryzysu w zyski, w: Instytucje i rynki wobec kryzysu finansowego, red. A. Matysek-Jędrych, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2011, s. 171-185
 3. Konstrukcja i wycena programów opcji menedżerskich w oparciu o jawną metodę różnic skończonych z wykorzystaniem postaci funkcyjnej wskaźnika odejść, w: Rynek finansowy w badaniach ilościowych, red. W. Przybylska-Kapuścińska, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2011, s.135-151
 4. Wpływ programów motywacyjnych na wyniki finansowe Banków, w: "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny", Zeszyt Naukowy nr 2, Poznań 2012, s. 177-190
 5. Wpływ programów opcji menedżerskich na kursy akcji spółek notowanych na GPW w Warszawie, w: Funkcjonowanie współczesnego rynku pieniężnego i kapitałowego, red. W. Przybylska-Kapuścińska, CeDeWu, Warszawa 2013, s. 123-152
 6. Economic growth according to employee stock options, w: Challenges, Research and Perspectives, red. Günter Hofbauer und Kollegen, Europäische Forschung- und Arbeitsgruppe uni-edition, Berlin 2014, s. 227-238
 7. Fundusze private equity i venture capital i ich znaczenie dla gospodarki (współautor W. Przybylska-Kapuścińska), w:Innowacje a wzrost gospodarczy, część 2, Studia Ekonomiczne, Zeszyt nr 186, red. J. Harasim, W. Gradoń, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2014, s. 287-300
 8. Efektywność wybranych programów opcji menedżerskich wśród polskich spółek w latach 2006-2014 (współautor W. Przybylska-Kapuścińska), w: Studia Ekonomiczne Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach Studia Ekonomiczne, Zeszyt nr 233, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2015
 9. Asset Pricing Anomalies on Polish Stock Market According to Employee Stock Options (współautor W. Przybylska-Kapuścińska), w: Journal of Economics and Management, Vol. 21/2015, s. 90-101
 10. The Valuation and Effects of Employee Stock Options, w: Challenges, Research and Perspectives, red. Günter Hofbauer und Kollegen, Europäische Forschung- und Arbeitsgruppe uni-edition, Berlin 2015
 11. Markov-switching GARCH models in determining ESOs effects, w: Challenges, Research and Perspectives, red. Günter Hofbauer und Kollegen, Europäische Forschung- und Arbeitsgruppe uni-edition, Berlin 2015 (współautor W. Przybylska-Kapuścińska)
 12. Wykorzystanie modeli przełącznikowych do analizy efektywności rynku kapitałowego w Polsce, Journal of Management and Finance, Sopot 2015 (artykuł w recenzji)
 13. Wpływ opcji menedżerskich na decyzje inwestorów, Bank i Kredyt (artykuł w recenzji)
 14. Efektywność informacyjna polskiego rynku akcji względem programów opcji menedżerskich, w: Rynek kapitałowy - efektywność i ryzyko, red. T. Czerwińska, A. Z. Nowak, Wydawnictwo Naukowe WZ UW , Warszawa 2016, s. 40-50
 15. Wykorzystanie modeli przełącznikowych do analizy efektywności rynku kapitałowego w Polsce, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, nr 3/2016, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewiczu w Poznaniu, s. 155-168
   

Tłumaczenie

 1. Herbert B. Mayo, Inwestycje, przekład K. Perez i M. Łukowski, Wydawnictwo PWN, Warszawa, ss. 785