Funkcje pełnione na UEP

 •  Kierownik Katedry Polityki Pieniężnej i Rynków Finansowych, od 01.10.2018
 •  Koordynator CFA na UEP, od 07.2017
 •  Koordynator ds szkoleń i warsztatów, Projekt podwyższania kompetencji studentów WE, finansowanie NCBiR, 08.2017-06.2020
 •  Członek Rady Wydziału Ekonomii, 10.2013-09.2019
 •  Koordynator kierunku Finanse i rachunkowość, WE, 10.2016-09.2019
 •  Członek Komisji Programowej WE, 10.2016-09.2019
 •  Członek Doktoranckiej Komisji Stypendialnej WE, 10.2017-09.2019
 •  Członek Komitetu Organizacyjnego Międzynarodowej Konferencji ICOFEP, 2017-2019


Funkcje pełnione poza UEP

 •  Członek European Finance Association, od 2018
 •  Członek International Trade and Finance Association, od 2017
 •  Członek Komitetu Naukowego Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Finanse - Statystyka - Badania empiryczne FinStat, UE we Wrocławiu, 2017, 2018, 2019
 •  Członek Komitetu Naukowego Ogólnopolskiej Konferencji Współczesne wyzwania Finansów i Rachunkowości, PWSZ w Koninie, 2016, 2017
 •  Członek niezależny Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu Santander TFI S.A., od 10.2017