1. NewConnect – the fastest growing alternative market in Europe”, współautorzy: dr hab. Paweł Śliwiński, Marcin Markiewicz, 18th International Baltic Sea Forum “Challenges and opportunities – discussing the financial future”, Fachhochschule Stralsund, Stralsund 2012, ISSN 1432-9042
 2. Koszt oferty przed debiutem na NewConnect”, Przegląd Ekonomiczny nr 7/2012, Polskie Towarzystko Ekonomiczne, ISSN 2082-3312
 3. Rola Autoryzowanego Doradcy podczas IPO na NewConnect”, To zależy nr 2/2012, ISSN: 2084-7874
 4. Droga spółki na rynek NewConnect”, To zależy nr 3/2012, ISSN: 2084-7874
 5. Podsumowanie 2012 roku na NewConnect”, współautorzy: Sebastian Huczek, Marcin Markiewicz, Akcjonariusz nr 1/2013, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych, ISSN 1644-3004
 6. Kontrakty na WIG20 - Giełda włącza drugi bieg”, Akcjonariusz nr 3/2013, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych, ISSN 1644-3004
 7. Znaczenie rynku NewConnect jako miejsca przeprowadzenia oferty pierwotnej”, współautor: Marcin Markiewicz, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny nr 2/2013, ISSN 0035-962
 8. Rynek NewConnect na tle innych rynków alternatywnych w Europie”, Przegląd Ekonomiczny nr 10/2013, Polskie Towarzystko Ekonomiczne,  ISSN 2082-3312
 9. Za co Giełda karze Autoryzowanych Doradców rynku NewConnect?”, Przegląd Ekonomiczny nr 11-12/2014, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, ISSN 2082-3312
 10. "Raport. Najważniejsze wydarzenia na polskim rynku kapitałowym w 2014 r.", współautorzy: Marcin Markiewicz, Mateusz Ostrowski, Akcjonariusz nr 5/2014, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych, ISSN: 2084-7874
 11. ​"Finansowanie działalności przedsiębiorstw z wykorzystaniem IPO na polskim rynku kapitałowym", Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów SGH, Zeszyt Naukowy nr 140, Warszawa 2014, ISSN: 1234-8872
 12. "Wpływ zmiany rynku notowań na spółki publiczne w Polsce", Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów SGH, Zeszyt Naukowy nr 144, Warszawa 2015, ISSN: 1234-8872
 13. Rozwój rynku NewConnect w świetle założeń jego organizatora, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” Vol. 78 nr 2/2016, Poznań 2016, ISSN: 0035-9629 
 14. Rating jednostek samorządu terytorialnego – podstawy metodologii pracy agencji ratingowych (współautor: dr hab. Paweł Śliwiński, prof. nadzw. UEP, Sebastian Huczek), „Finanse Komunalne”, Warszawa 2017, nr 6/2017, ISSN: 1232-0307, s. 18-30
 15. Determinaty rozwoju rynku akcji NewConnect, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2017, ss. 224
 16. Związek pomiędzy oceną ratingową a napływem bezpośrednich inwestycji zagranicznych (współautor: J. Krawiec, K. Waśko), w: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, Zeszyt nr 2, Poznań 2018, ISSN: 0035-9629, s. 183-204