Ramowy program przedmiotowy

 • Wprowadzenie do rynku finansowego
 • Ustawodawstwo i opodatkowanie rynku finansowego. Prawa inwestora
 • Bankowość tradycyjna
 • Bankowość inwestycyjna
 • Funkcjonowanie giełdy
 • Instrumenty giełdowe
 • Analizy giełdowe
 • Analiza techniczna
 • Wycena spółki
 • Inwestycje na rynku walutowym
 • Rynek instrumentów pochodnych
 • Fundusze inwestycyjne
 • Inwestycje związane z emeryturą
 • Inwestycje alternatywne
 • Nieruchomości
 • Nowe instrumenty finansowe
 • Międzynarodowy rynek dzieł sztuki
 • Matematyka finansowa
 • Finanse behawioralne
 • Negocjacje i komunikacja
 • Seminarium podyplomowe

 

Zajęcia na Studium są realizowane w formie wykładów, laboratoriów i seminariów.