Konferencja naukowa "Budżet zadaniowy – doświadczenia, kontrowersje i wyzwania" pod patronatem JM Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu prof. dr hab. Mariana Goryni
Organizatorzy: Katedra Teorii Pieniądza i Polityki Pieniężnej UEP, Katedra Teorii i Historii Ekonomii UEP, Biuro Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu i Najwyższa Izba Kontroli