Wręczenie stypendium doktoranckiego, 22.12.2010 r.