Z ogromną przyjemnością pragniemy poinformować, że Rektor UEP i UAM wręczył na ręce prof. Wiesławy Przybylskiej-Kapuścińskiej, nominację dla redakcji czasopisma "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny", w którym Pani Prof. pełni funkcję Zastępcy Redaktora Naczelnego od 1997 r.