Wykłady:

 • Podstawy rachunkowości finansowej
 • Rachunkowość finansowa
 • Zaawansowana rachunkowość finansowa*
 • Rachunkowość rolna*
 • Rewizja finansowa*
 • Rachunek kosztów
 • Rachunkowość zarządcza
 • Odpowiedzialność i etyka w rachunkowości/Współczesne koncepcje rachunkowości*
 • Standardy sprawozdawczości finansowej
 • Analiza finansowa
 • Sprawozdawczość i auditing

Seminaria na studiach I i II stopnia i seminaria na studiach podyplomowych

*przedmioty główne