Zainteresowania badawcze koncentrują się na teorii rachunkowości, rachunkowości odpowiedzialności społecznej, etyki i odpowiedzialności w rachunkowości, nadzorze korporacyjnym. Dodatkowym kierunkiem badań, łączącym wcześniejsze jest rola rachunkowości w zrównoważonym rozwoju.

 

Wywiad z dr Tomaszem Gabrusewiczem dla Kwartalnika Forum nr 9/2013 „Podążać drogą miecza” – O drodze do doskonałości, nauce samodyscypliny, lojalności I zdobywaniu pewności siebie dzięki japońskim sztukom walki