W dniu 11.05.2018 Minister Przedsiębiorczości i Technologii powołał dr. hab. Macieja Ławrynowicza, prof. nadzw. UEP na członka Sektorowej Rady do spraw Kompetencji Sektora Finansowego