Pracownicy Katedry Pracy i Polityki Społecznej podejmują aktywność naukową w ramach tzw. badań statutowych w następujących obszarach:
  • Polityka społeczna w rozszerzonej Unii Europejskiej (Kierownik zespołu: prof. dr hab. Maciej  Żukowski, prof. zw. UEP)
  • Praca w społeczeństwie informacyjnym (Kierownik zespołu: prof. dr hab. Jerzy Olszewski prof. zw. UEP)
  • Gospodarowanie kapitałem ludzkim w ujęciu mikroekonomicznym i makroekonomicznym (Kierownik zespołu: prof. dr hab. Jan Szambelańczyk, prof. zw. UEP)