Misją Studenckiego Koła Naukowego „HaeR” jest nieustanny rozwój, dokonujący się poprzez podejmowane wyzwań. Zdobytą na uczelni wiedzę wykorzystujemy w praktyce, nasze działanie jest ponadto społecznie pożyteczne. Dzięki istnieniu Koła HaeR studenci UEP mogą szybciej wejść na rynek pracy i zdobyć doświadczenie zawodowe. Jesteśmy dumni z tego, że swoją pracą przyczyniamy się do budowania pozytywnego wizerunku Uczelni.