Zakończono projekt studiów podyplomowych „Doradca Bankowy – nowe kwalifikacje, nowe możliwości – II edycja” prowadzony przez Bankowy Ośrodek Doradztwa i Edukacji Sp. z o.o. i Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu.
Celem projektu było podniesienie konkurencyjności 120 pracowników banków spółdzielczych w zakresie doradztwa bankowego. W ramach projektu zrealizowano 495 godzin zajęć oraz 120 godzin seminariów dyplomowych. Kierownikiem studiów był 
dr Maciej Ławrynowicz.