Cele szczegółowe to:
  • przekazanie i usystematyzowanie wiedzy z zakresu psychologii, coachingu i zarządzania,
  • poznanie metody pracy coachingowej,
  • rozwój kompetencji coachingowych niezbędnych w pracy na różnych stanowiskach,
  • wzmocnienie kompetencji przywódczych,
  • przygotowanie kadry menedżerskiej do pełnienia roli coacha w organizacji,
  • rozwój kompetencji menedżerskich z obszaru Inteligencji Emocjonalnej (EQ).

 

Uczestnicy po skończonych studiach będą wiedzieli, jak: poprawiać skuteczność działań własnych oraz podległych osób, wspierać rozwój kompetencji własnych i innych, przygotować się do prowadzenia rozmów coachingowych, wybrać osoby do coachingu ze swojego zespołu, właściwie przekazywać informacje zwrotne o pracy podwładnych, rozwijać się jako menedżer i jako coach.
Uczestnicy będą potrafili: zarządzać coachingiem, wdrożyć coaching w codzienną pracę, prowadzić profesjonalne rozmowy coachingowe, rozwijać kompetencje własne i innych, przekazywać konstruktywne informacje zwrotne.


Dodatkowe informacje:

Kontakt: kpips@ue.poznan.pl, tel. 61 854 38 83