Zakres studiów obejmuje m.in. metodyki projektowe, przykłady z projektów wdrożeniowych SAP w Polsce i na świecie, aspekty związane z zarządzaniem projektami oraz metody przygotowywania się firm do wdrożenia tego typu systemów.
Oprócz dyplomu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu uczestnicy otrzymają certyfikaty ukończenia szkoleń z zakresu obsługi systemu SAP HR wystawione przez firmę BCC.
Dodatkowe informacje:

Kontakt: kpips@ue.poznan.pl, tel. 61 854 38 83