W 2012 roku zespół z naszej katedry przeprowadził badanie ankietowe w 19 liceach, które znalazły się w pierwszej 30-stkce szkół z najliczniejszą grupą absolwentów przyjętych w 2011 roku na studia na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Pytania dotyczyły sposobu rozumienia pojęcia Public Relations przez maturzystów. Wyniki opierają się na 2318 ankietach.