Konferencja naukowa „MYŚLENIE PREWIDYSTYCZNE W NAUKACH SPOŁECZNYCH. EKONOMIA-SOCJOLOGIA-FILOZOFIA"

W dniach 13 i 14 kwietnia 2016, na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu odbyła się konferencja naukowa „MYŚLENIE PREWIDYSTYCZNE W NAUKACH SPOŁECZNYCH. EKONOMIA-SOCJOLOGIA-FILOZOFIA”. Celem konferencji było ukazanie przemian zachodzących w obrębie nauk społecznych w odniesieniu do obowiązywania imperatywu „myślenia do przodu” i wzbudzenie dyskusji na temat braku/obecności refleksji dotyczącej przyszłości człowieka i społeczeństw. Do udziału w konferencji i wspólnym dialogu zaproszeni zostali socjolodzy, ekonomiści, filozofowie, antropolodzy oraz reprezentanci innych nauk (przede wszystkim – społecznych), zainteresowanych wyróżnioną problematyką. Wydarzenie stworzyło ramy do wymiany idei, poglądów i doświadczeń, związanych z myśleniem prewidystycznym i funkcjonowaniem prognoz czy predykcji w świecie nauki. Organizatorami tego wydarzenia były Katedra Socjologii i Filozofii UEP, Instytut Filozofii UAM oraz SKN Intersophia.
Konferencja wpisana została w obchody 90-lecia Uczelni. Honorowym patronatem objął ją JM Rektor UEP Prof. Marian Gorynia, Prezydent Miasta Poznania Jacek Jaśkowiak oraz Starosta Poznański Jan Grabkowski.