W ostatnią środę (15.11.2016) na Uniwersytecie Ekonomicznym odbyło się spotkanie w ramach programu Study Tours to Poland. Wzięli w nim udział studenci UEP oraz uczestnicy wizyty studyjnej z krajów Europy Wschodniej. Wykład obejmujący problematykę polskiej i wielkopolskiej gospodarki w perspektywie ekonomicznej, filozoficznej i historycznej dla uczestników spotkania wygłosił dr Oleksii Kvilinskyi z Katedry Polityki Gospodarczej i Samorządowej UEP. Spotkanie zakończyło się dyskusją i zwiedzaniem Uniwersytetu. Organizatorką spotkania była dr hab. Halina Zboroń, prof. nadzw. UEP z Katedry Socjologii i Filozofii UEP.


Study Tours to Poland stwarza możliwość studentom z Białorusi, Mołdowy, Ukrainy i Federacji Rosyjskiej  poznania polskich rówieśników, środowisk akademickich, organizacji obywatelskich oraz brania udziału w wykładach, seminariach i imprezach kulturalnych. Wizyty studentów odbywają się pod hasłem „Poznaj Polskę”. /www.studytours.pl/