MYŚLENIE PREWIDYSTYCZNE W NAUKACH SPOŁECZNYCH. EKONOMIA-SOCIOLOGIA-FILOZOFIA
PROVIDENT THINKING IN SOCIAL SCIENCES. ECONOMY-SOCIOLOGY-PHILOSOPHY