Złożoność i niestabilność systemów oraz organizacyjnych kultur gospodarki globalnej wpływa na polimetodyczność modeli zarządzania oraz zróżnicowanie dyskursów w teorii nauk o zarządzaniu. Klasyczne paradygmaty tej dyscypliny tracą dotychczasowe możliwości deskrypcyjne i moc wyjaśniającą ujawniając predykcyjną bezsilność wobec rejestrowanych zdarzeń i procesów cechujących się nieznaną dotąd zmiennością i nieprzewidywalnością. Zapraszając do refleksji i dyskusji poświęconej perspektywom poznawczym współczesnych nauk o zarządzaniu wyrażamy przekonanie, że odnośna problematyka wzbudzi zainteresowanie w społeczności uczonych nauk ekonomicznych i nauk społecznych jako ważne badawczo i praktycznie zadanie, które stawia przed nami współczesność.

 

Serdecznie zapraszamy wszystkich pracowników, doktorantów i studentów na kolejne seminarium z cyklu Metodologiczne debaty w naukach ekonomicznych pt.

 

Kontrowersje wokół paradygmatów w naukach o zarządzaniu

 

Seminarium odbędzie się w piątek 12 czerwca br. w g. 14:00-17:00, w sali 301 A

 

Program

 

g. 14:00-14:10 - otwarcie seminarium: Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą UEP prof. dr hab. Maciej Żukowski, prof. zw. UEP

g. 14:10-14:40 wystąpienie prof. dra hab. Łukasza Sułkowskiego

g. 14:40-15:10 - wystąpienie prof. dra hab. Piotra Płoszajskiego

g. 15:10-15:40 - wystąpienie prof. dra hab. Piotra Banaszyka, prof. zw. UEP

g. 15:40-17:00 – dr hab. Dominika Latusek-Jurczak oraz dr hab. Sylwester Białowąs: glosy do tez zawartych w wystąpieniach profesorów Sułkowskiego, Płoszajskiego i Banaszyka. Prowadzenie dyskusji z zebraną publicznością.

 

Organizatorki debaty

dr hab. Halina Zboroń, prof. nadzw. UEP i dr hab. Barbara Pogonowska, prof. nadzw. UEP