• Business Ethics
 • Etyka badań naukowych
 • Etyka gospodarcza
 • Etyka życia gospodarczego
 • Ewaluacja w polityce społecznej
 • Filozofia
 • Kapitał społeczny
 • Kierowanie zespołem
 • Logika
 • Marketing w turystyce i rekreacji
 • Metodologia nauk ekonomicznych
 • Metody badań jakościowych
 • Metody i techniki badań społecznych
 • Modern Philosophy
 • Paradygmaty współczesnej metodologii nauk 
 • Polityka społeczna wobec rodziny
 • Pomoc społeczna i praca socjalna
 • Służby społeczne i praca socjalna
 • Sociology
 • Socjologia 
 • Socjologia biznesu
 • Socjologia instytucji organizacji
 • Socjologia organizacji
 • Socjologia pracy
 • Socjotechnika
 • Strategia rozwoju społecznego
 • Strategia społeczno-gospodarcza rozwoju lokalnego
 • Techniki negocjacji
 • Zagadnienia filozofii współczesnej
 • Zarządzanie kadrami
 • Zarządzanie w turystyce i rekreacji.