W sesji głównej wydarzenia: PREWIDYZM W NAUKACH SPOŁECZNYCH wzięli udział wybitni uczeni, reprezentujący konferencyjne tytułowe dyscypliny naukowe:
Prof. Marek Ratajczak (ekonomia), UEP,
Prof. Antoni Szczuciński (filozofia), UAM,
Prof. Marian Golka (socjologia), UAM,
Prof. Andrzej Matysiak (ekonomia), UP Wroc.
Prof. Krzysztof Malaga (ekonomia), UEP,
Prof. Danuta Zalewska (socjologia), UWroc.

W panelu dyskusyjnym na temat DOŚWIADCZENIA TRADYCJI I MYŚLENIA O PRZYSZŁOŚCI rozmawiali:
Prof. Krzysztof Podemski (UAM) - moderator dyskusji,
Prof. Grażyna Wolska (USzcz) - wprowadzenie do dyskusji,
Prof. Roman Kubicki (UAM)
Prof. Wojciech Piotr (UEP)
Prof. Janusz Tomidajewicz (UEP).

We have invited for a keynote lecture part of the conference well-known lecturers, such as  Prof. Marek Ratajczak (economy), Prof. Antoni Szczuciński (philosophy), Prof. Marian Golka (sociology), Prof. Andrzej Matysiak (economy), Prof. Krzysztof Malaga (economy), Prof. Danuta Zalewska (sociology), Prof. Krzysztof Podemski (sociology), Prof. Grażyna Wolska (economy), Prof. Roman Kubicki (philosophy), Prof. Wojciech Piotr (economy), Prof. Janusz Tomidajewicz (economy).
.