Dr hab. Jacek Lisowski, prof. nadzw. UEP decyzją Rzecznika Finansowego został powołany z dniem 16 grudnia 2016 roku do nowoutworzonego Doradczego Komitetu Naukowego przy Rzeczniku Finansowym