Katedra Ubezpieczeń Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu jest najstarszą katedrą ubezpieczeń w Polsce. Od ponad siedemdziesięciu lat jesteśmy niezmiennie jednym z najważniejszych ośrodków edukacji ubezpieczeniowej. Nasze osiągnięcia dydaktyczne i naukowe cieszą się ogromnym uznaniem naukowców i praktyków sektora ubezpieczeń.


Jesteśmy naukowo aktywni w kraju i na świecie. Współpracujemy m.in. z ośrodkami edukacji ubezpieczeniowej w Warszawie, Wrocławiu, Lublinie, Krakowie i Olsztynie. Aktywnie uczestniczymy w inicjatywach instytucji polskiego rynku ubezpieczeń, tj. m.in. Polskiej Izby Ubezpieczeń, Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, Rzecznika Finansowego. Integrujemy krajowe i międzynarodowe środowisko ubezpieczeniowe organizując od 15 lat, we współpracy z Uniwersytetem Ekonomicznym we Wrocławiu, jedną z najbardziej rozpoznawanych konferencji ubezpieczeniowych w Polsce „Ubezpieczenia wobec wyzwań XXI w.”


Współpracujemy z międzynarodowymi organizacjami ubezpieczeniowymi, m.in. Asia Pacific Risk and Insurance Association, Association Internationale de Droid des Assurances, Western Risk and Insurance Association, Southern Risk and Insurance Association, International Insurance Society, International Academy of Financial Consumers. Dzielimy się wynikami naszych badań z partnerami zagranicznymi i zdobywamy doświadczenia na międzynarodowych konferencjach ubezpieczeniowych w Monachium, Budapeszcie, Brnie, Moskwie, Chengdu, Singapurze, Tokio, Seulu, Orlando i wielu innych regionach świata.


Nasze badania odpowiadają każdorazowo aktualnym wyzwaniom rynku ubezpieczeń. Obecnie zajmujemy się między innymi rolą ubezpieczeń w zrównoważonym rozwoju, analizujemy znaczenie ubezpieczeń wobec zmian klimatycznych i takich zjawisk jak susza, powodzie czy huragany, badamy problemy zabezpieczenia emerytalnego pod kątem oferty produktów ubezpieczenia uzupełniających system publiczny, przyglądamy się rynkowi ubezpieczeń zdrowotnych i szukamy rozwiązań, które najlepiej będą odpowiadały indywidualnym i społecznym potrzebom w ochronie zdrowia.