KIEROWNICY KATEDRY I ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ
W LATACH 1948-2014

 

Józef Rzóska1948 - 1950/51
Józef Górski (opiekun)1951/52
Lucjan Pokorzyński1952 - 1972/73
Janusz Szpunar1973/74
Tadeusz Sangowski1974 -1987
Elżbieta Czerwińska (opiekun)1987/88
Jan Hołowiński1988 - 1993
Tadeusz Sangowski1993 - 2005
Jerzy Handschke 2005 - 2014
 Jacek Lisowski2014 -