PRACOWNICY KATEDRY I ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ
W LATACH 1948 - 2014

 

Czerny Małgorzata1996 - 2004 
Czombik Zdzisława1956 - 1960 
Dudkowiak Zbigniew1973 - 1979 
Gawroński Andrzej1980 - 1989 
Górski Józef1951/52 
Grzybowska Dorota1994 - 1996 
Handschke Jerzy

1973 - 1978
1993 - 2014


Hołowiński Jan1988 - 2000 
Janaszek Danuta1972 - 1975 
Jaworski Witold2000 -

Kaczała Monika2006 - obecnie
st. wykładowca
Kilkowska-Handschke Krystyna1975 - 1983 
Konecki Jerzy      1989 - 1992 
Kobusiewicz Barbara1975 - 1983 
Krotoska Maria1968 - 1974 
Kuchlewska Maria1993 - 2012

Kufel-Siemińska Anna
1995 - 2018

Kuśnierczak Tarsylia1975 - 1979 
Lemkowska Malwina 2013 -  adiunkt
Lisiecka Iwona1999 - VI 2008 
Lisowski Jacek1998 - 2014
2014 -
Kierownik Katedry
Łańcucki Jerzy1973 - 1975 
Łyskawa Krzysztof  
1998 - obecnie 
adiunkt
Manikowski Piotr2003 -obecnie 
prof. nadzw.
Michalak Józef 
1993 - 

Osak Magdalena
2008 - obecnie
adiunkt
Papiernik Zofia1980 - 2001 
Pawlikowski Witold1948 - 1950 
Perczak Katarzyna2002/2003 
Pokorzyński Lucjan1952 - 1979 
Popiel Julian1962 - 1964 
Rozmiarek Joanna2001 
Rzóska Józef

1948 - 1950/51
1956 - 1963

 
Sangowski Tadeusz1965 - 2005 
Schulz Jacek1973/74 
Stąpyra Ewa  
2001 - 2014Szamotulski Andrzej1951 - 1956 
Szpunar Janusz1960 - 1974 
Wierzbicki Janusz1949/50 
Wiśniewska Dorota 2017 - obecnie st. wykładowca
Wojtkowiak Marcin 2016 - obecnie  adiunkt