I stopień

Specjalność: Publicystyka Ekonomiczna i Public Relations